ÇOCUK GELÝÞÝMÝ 1. SINIF
SAATLERPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50ÇGL 108SBF 102ENF 102
Çocuk Teknoloji ve ÝnternetÇocuk Geliþimi FizyolojisiTemel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý
Uzm. Miraç AYVAZÖðr. Gör. Umay Meriç OCAK ÞAHÝNOÐLUUZEM
D105D104
11:00-11:50ÇGL 108SBF 102ENF 102
Çocuk Teknoloji ve ÝnternetÇocuk Geliþimi FizyolojisiTemel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý
Uzm. Miraç AYVAZÖðr. Gör. Umay Meriç OCAK ÞAHÝNOÐLUUZEM
D105D104
ÖÐLE ARASI
13:00-13:50ÇGL 106TDB 102ÇGL 104ÇGL 102YDB 102
Erken Çocukluk Döneminde GeliþimTürk Dili IIÖðrenme PsikolojisiAna Çocuk Sað.Ýngilizce II
Doç. Dr. Kemale KAHRAMANOVAUZEMDoç. Dr. Kemale KAHRAMANOVAYrd. Doç. Dr. Naci ÝMAMOÐLUUZEM
D105D105D105
14:00-14:50ÇGL 106TDB 102ÇGL 104ÇGL 102YDB 102
Erken Çocukluk Döneminde GeliþimTürk Dili IIÖðrenme PsikolojisiAna Çocuk Sað.Ýngilizce II
Doç. Dr. Kemale KAHRAMANOVAUZEMDoç. Dr. Kemale KAHRAMANOVAYrd. Doç. Dr. Naci ÝMAMOÐLUUZEM
D105D105D105
15:00-15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
ÇOCUK GELÝÞÝMÝ 2. SINIF
SAATLERPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
08:00-08:50ÇGL 206
Çocuk Geliþiminde Yeni Yaklaþýmlar
Öðr. Gör. Ali Tansu BALCI
D202
09:00-09:50ÇGL 206
Çocuk Geliþiminde Yeni Yaklaþýmlar
Öðr. Gör. Ali Tansu BALCI
D202
10:00-10:50ÇGL 202ÇGL 218ATA 202
Erken Çocukluk Döneminde Program GeliþtirmeSosyolojiye GiriþAtatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi
Öðr. Gör. Gürhan BEBEKYrd. Doç. Dr. Hüseyin TUÐCUUZEM
D202D202
11:00-11:50ÇGL 202ÇGL 218ATA 202
Erken Çocukluk Döneminde Program GeliþtirmeSosyolojiye GiriþAtatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi
Öðr. Gör. Gürhan BEBEKYrd. Doç. Dr. Hüseyin TUÐCUUZEM
D202D202
ÖÐLE ARASI
13:00-13:50ÇGL 210ÇGL 212ÇGL 208
Hareket Geliþimi ve EðitimiÇocuk ve OyunÇocuk Edebiyatý
Uzm. Miraç AYVAZÖðr. Gör. Ali Tansu BALCIUzm. Seval SÜRMENELÝ
D203D202D202
14:00-14:50ÇGL 210ÇGL 212ÇGL 208
Hareket Geliþimi ve EðitimiÇocuk ve OyunÇocuk Edebiyatý
Uzm. Miraç AYVAZÖðr. Gör. Ali Tansu BALCIUzm. Seval SÜRMENELÝ
D203D202D202
15:00-15:50ÇGL 214
Çocuklarda Ýlk Yardým
Uzm. Songül TÜRK
D401
16:00ÇGL 214
16:50Çocuklarda Ýlk Yardým
Uzm. Songül TÜRK
D401
ÇOCUK GELÝÞÝMÝ 3. SINIF
SAATLERPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
08:00-08:50ÇGL 304
Aile Eðitimi ve Katýlýmý
Öðr. Gör. Gürhan BEBEK
D202
09:00-09:50ÇGL 304
Aile Eðitimi ve Katýlýmý
Öðr. Gör. Gürhan BEBEK
D202
10:00-10:50ÇGL 308ÇGL 314ÇGL 304
Özel Eðitim IIÜstün Zekalý ve Özel Yetenekli BireylerÇocuklarda Davranýþ Yönetimi
Öðr. Gör. Gürhan BEBEKÖðr. Gör. Gürhan BEBEKUzm. Seval SÜRMENELÝ
D203D202D202
11:00-11:50ÇGL 308ÇGL 314ÇGL 304
Özel Eðitim IIÜstün Zekalý ve Özel Yetenekli BireylerÇocuklarda Davranýþ Yönetimi
Öðr. Gör. Gürhan BEBEKÖðr. Gör. Gürhan BEBEKUzm. Seval SÜRMENELÝ
D203D202D202
ÖÐLE ARASI
13:00-13:50ÇGL 316ÇGL 312
Çocuklar Haklarý ve YasalarÇocuk ve Çevre
Uzm. Seval SÜRMENELÝÖðr. Gör. Nursel KARAGÜL
D202D203
14:00-14:50ÇGL 316ÇGL 312
Çocuklar Haklarý ve YasalarÇocuk ve Çevre
Uzm. Seval SÜRMENELÝÖðr. Gör. Nursel KARAGÜL
D202D203
15:00-15:50ÇGL 310
Geliþim Kuramlarý
Doç. Dr. Kemale KAHRAMANOVA
D202
16:00ÇGL 310
16:50Geliþim Kuramlarý
Doç. Dr. Kemale KAHRAMANOVA
D202
17:00ÇGL 306
17:50Ani Yaþam Olaylarý
Yrd. Doç. Dr. M. Yalçýn GÜZEL
AMFÝ
18:00ÇGL 306
18:50Ani Yaþam Olaylarý
Yrd. Doç. Dr. M. Yalçýn GÜZEL
AMFÝ
ÇOCUK GELÝÞÝMÝ 4. SINIF
SAATLERPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50ÇGL 416ÇGL 410
Çocuk ve MüzikTürk Toplumu ve Farklý Kültürlerde Çocuk
Uzm. Seval SÜRMENELÝÖðr. Gör. Ali Tansu BALCI
D303D201
11:00-11:50ÇGL 416ÇGL 410
Çocuk ve MüzikTürk Toplumu ve Farklý Kültürlerde Çocuk
Uzm. Seval SÜRMENELÝÖðr. Gör. Ali Tansu BALCI
D303D201
ÖÐLE ARASI
13:00-13:50ÇGL 402
Mezuniyet Tez Çalýþmasý
14:00-14:50ÇGL 402
Mezuniyet Tez Çalýþmasý
15:00-15:50ÇGL 412
Çocuk Sanat ve Yaratýcýlýk
Uður KELEÞ
D202
16:00ÇGL 412
16:50Çocuk Sanat ve Yaratýcýlýk
Uður KELEÞ
D202
17:00ÇGL 406ÇGL 408
17:50Saðlýk Kuruluþlarýnda Alan ÇalýþmasýAile Danýþmanlýðý
Uzm. Sultan ÇITAKUzm. Sultan ÇITAK
D202D201
18:00ÇGL 406ÇGL 408
18:50Saðlýk Kuruluþlarýnda Alan ÇalýþmasýSaðlýk Kuruluþlarýnda Alan Çalýþmasý
Uzm. Sultan ÇITAKUzm. Sultan ÇITAK
D202D201