Vizyon & Misyon

Sağlık Bilimleri 1

Vizyon

Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren çocuk eğitimi alanına yönelik sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon

Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir.

Sağlık Bilimleri 2

Tarihçe

Çocuk Gelişimi Programı, 2013 yılında Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci almış, 2014-2015  eğitim-öğretim yılı itibarı ile Ömer Yıldız Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte dekanlığını sırasıyla Prof. Dr. Feraye Gökdoğan, merhum Prof. Dr. Mütasım Süngün yürütmüş, 23.10.2014 tarihinde Prof. Dr. Yavuz Özoran fakülte dekanı olarak atanmıştır.